_instagram _instagram arrow-back arrow-back arrow-down arrow-down arrow-left arrow-left arrow-map arrow-map arrow-right arrow-right arrow arrow back back check check close close download download facebook facebook fax fax fb fb filter filter google plus google plus home home instagram instagram invia invia language language lens lens mail mail map map marker marker orologio orologio plane plane play play plus plus sad sad site site star star tel tel tend tend train train tripadvisor tripadvisor tw tw twitter twitter whatsapp whatsapp wifi-a-pagamento wifi-a-pagamento world world youtube youtube

Bepalingen betreffende copyright

Deze website en het materiaal op de website (zoals teksten, afbeeldingen, grafische beelden en alle andere vormen van intellectueel eigendom) kunnen deel uit maken van intellectueel vernuft en kunnen daarom beschermd worden door de wet op het auteursrecht. Het schenden van deze rechten heeft strafrechtelijke of administratieve sancties tot gevolg zoals voorzien is in art. 171 en volgende van de Wet 22 april 1941, nr. 633, evenals de sancties die voorzien zijn bij het Burgerlijk Wetboek. De inhoud waarvan de bron wordt vermeld, is exclusief eigendom van de betrekkelijke rechthouders en rechtverkrijgenden.

Het materiaal op deze website kan om deze redenen niet met analoge of digitale middelen, direct of indirect, tijdelijk of permanent, volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd, zonder dat hiervoor schriftelijke toestemming van de betrekkelijke houders wordt gegeven, met uitzondering van de reproducties die voor een strikt persoonlijk gebruik zijn uitgevoerd.

Alle al dan niet geregistreerde handelsmerken en andere merktekens op de website behoren tot de wettelijke eigenaars waarvoor geen licentie wordt verleend, en die op geen enkele wijze onderwerp van beschikking kunnen zijn, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven.

Disclaimer

De Website die eigendom is van de vennootschap Lagodigardacamping S.r.l. heeft tot doel het on-line verspreiden van activiteiten, initiatieven, promoties en dergelijke die verbonden zijn met de toeristische sector, de vennootschap zelf, de bedrijven die met haar zijn verbonden, of meer in het algemeen alles wat het gebied van het Gardameer aangaat. Alle informatie op deze website valt niet onder de verantwoordelijkheid van de vennootschap die eigenares is van de website in het geval de inhoud ervan niet compleet, allesomvattend, precies, bijgewerkt of waarheidsgetrouw mocht zijn.Alle informaties van deze website vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de vennootschap dat eigenares is van de website in het geval de inhoud ervan niet compleet, allesomvattend, precies, bijgewerkt of waarheidsgetrouw mocht zijn.

De website kan via externe internetsites gekoppeld zijn aan de website waarvan de vennootschap eigenares is. Voor de gekoppelde websites neemt zij geen enkele verantwoordelijkheid op zich aangezien zij hierop geen enkele controle kan uitoefenen.

Tenslotte, de vennootschap Lagodigardacamping S.r.l. neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor eventuele problemen en/of schade van welke aard dan ook die voortvloeien uit het gebruik van informatiemateriaal van de website of eventuele externe websites die met haar website zijn verbonden.

Deze website gebruikt cookies en cookies van derden om de gewenste services aan de gebruiker te kunnen bieden. Door deze melding te sluiten, door deze pagina te scrollen of door te klikken op enig element gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Info copyright en disclaimer Info cookies