_instagram _instagram arrow-back arrow-back arrow-down arrow-down arrow-left arrow-left arrow-map arrow-map arrow-right arrow-right arrow arrow back back check check close close download download facebook facebook fax fax fb fb filter filter google plus google plus home home instagram instagram invia invia language language lens lens mail mail map map marker marker orologio orologio plane plane play play plus plus sad sad site site star star tel tel tend tend train train tripadvisor tripadvisor tw tw twitter twitter whatsapp whatsapp wifi-a-pagamento wifi-a-pagamento world world youtube youtube

Laws

1. Inleiding

Deze pagina bevat de algemene voorwaarden voor het gebruik van de website www.lagodigardacamping.com (hierna "algemene voorwaarden" en de "site"), die moeten worden gerespecteerd bij het browsen op de website. Toegang tot de website en alle acties met betrekking tot navigatie binnen de webpagina's impliceren aanvaarding van de algemene voorwaarden.

Als de gebruiker ervoor kiest om de algemene voorwaarden niet te accepteren, is het voldoende dat hij of zij afziet van het navigeren binnen de pagina's van de website.

Elke partij die de website bezoekt, verklaart impliciet dat ze de website of het materiaal dat erop staat niet zullen gebruiken voor illegale doeleinden of op manieren die in strijd zijn met de wet- en regelgeving.

Lagodigardacamping S.r.l. behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan gebruikers, echter zonder de gebruiker te ontheffen van de plicht om de Algemene Voorwaarden te lezen voordat hij de Website bezoekt. Toegang tot de Website nadat dergelijke wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn aangebracht, impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Alle goederen en diensten of inhoud die worden aangeboden op de Website, onderworpen aan specifieke voorwaarden op de website, hebben voorrang op de Algemene Voorwaarden.

2. Inhoud van de website

 1. Description:
  The official website of www.lagodigardacamping.com is an on-line information and booking network for open air tourist structures (Camping and Villages). Website content includes: info, photographs and any other representation to provide a general overview of the tourist structures, services and promotions offered by the former.
  This website has security measures in place to prevent loss, misuse and alteration of the information by third parties.
  All content and information contained within the Website, (news, images, videos, audio, brands, logos, domain names, apps and graphics, technical specifications and manuals etc.) are copyrighted materials and may only be used for personal information; any other use of any other nature without prior written authorization from Lagodigardacamping S.r.l. is prohibited.
 2. Aanbieding aan gebruikers :
  De site kan ook links bevatten naar andere derde partijen en naar Lagodigardacamping S.r.l. partnerbedrijven. Lagodigardacamping S.r.l. is niet aansprakelijk voor de inhoud of het privacy- en veiligheidsbeleid van de sites.
  De hypertekstlinks hebben als enige functie de navigatie voor de gebruiker te vergemakkelijken, zonder enige vorm van verband tussen de inhoud van de site en de site van een derde partij waarnaar wordt verwezen. Lagodigardacamping S.r.l. informeert dat het niet de macht heeft om de websites van derden die aan de Site zijn gelinkt, te controleren en over de authenticiteit, juistheid en geschiktheid van de producten en / of de informatie in dergelijke websites. Indien de gebruiker op de gelinkte site bijzondere gebruiksvoorwaarden aantreft, prevaleren deze bijzondere voorwaarden op de algemene voorwaarden.

3. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Alle inhoud van de site is onderworpen aan en wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten en intellectuele eigendom (wet nr. 633/41) en industrieel eigendom, zie:http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm

Reproductie of extractie van enig materiaal op de site is ten strengste verboden en elke andere activiteit die het legitieme belang van de auteur en / of de andere eigenaren van rechten op de inhoud van de site kan schaden, is ook verboden.

De site en al zijn inhoud mag uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke, onderzoeks- of educatieve doeleinden, met een verbod op elk direct of indirect commercieel gebruik, op voorwaarde dat de rechthebbende naar behoren wordt geciteerd en er geen wijziging zal plaatsvinden aan dergelijke inhoud. Het volgende is bedoeld als voorbeeld voor de inhoud van de Site: teksten, foto's; films; database; grafieken en spreadsheet; slogans; audio reproducties; tekeningen (al dan niet geanimeerd); elke andere grafische en / of tekstuele weergave.

Het is niet toegestaan ​​om de inhoud van de site geheel of gedeeltelijk te kopiëren en / of te reproduceren zonder de uitdrukkelijke toestemming van Lagodigardacamping S.r.l. . De inhoud van de site is alleen voor privégebruik; in het licht van bovenstaande Lagodigardacamping S.r.l. informeert dat de inhoud van de site niet geheel of gedeeltelijk kan worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geladen, verzonden of gedistribueerd, op welke manier of vorm dan ook, behalve voor persoonlijk exclusief gebruik en niet voor commercieel gebruik, op voorwaarde dat al het materiaal op geen enkele manier wordt gewijzigd en dat alle informatie over intellectueel eigendom behouden blijft zoals ze op de Site verschijnen. Elk product of bedrijf dat op deze site wordt genoemd, zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren en kunnen worden beschermd door patenten en / of auteursrechten die zijn verleend of geregistreerd door de autoriteiten. Bovendien mogen de informatie en materialen op de site niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen ze niet worden gekopieerd, gewijzigd of doorverkocht voor winst of enig ander doel. Het is niet toegestaan ​​om de inhoud van deze site te publiceren, te verspreiden of op te nemen in andere websites zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigendomsrechten van de inhoud. Alle handelsmerken, domeinnamen, bedrijfsnamen en tekens die op de site aanwezig zijn, zijn eigendom van Lagodigardacamping S.r.l. (behalve zoals bepaald in de onderstaande paragraaf) beschermd door de huidige wetgeving betreffende merken. In het licht van het bovenstaande is elke vorm van reproductie in welke vorm of op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Lagodigardacamping S.r.l. van de bovengenoemde inhoud ten strengste verboden en tegelijkertijd ook verboden de registratie van het handelsmerk " Lagodigardacamping S.r.l. " in elk hoofddomein.

De gebruiker wordt er ook op gewezen dat sommige pagina's op de site ook handelsmerken, domeinnamen en bedrijfsnamen van derden kunnen bevatten die samenwerken met Lagodigardacamping S.r.l. en waaraan dezelfde bescherming van het onderscheidend vermogen wordt verleend ondertekent Lagodigardacamping S.r.l. in overeenstemming met de toepasselijke intellectuele eigendomswetten.

Lagodigardacamping S.r.l. informeert dat elk gebruik van alle onderscheidende tekens van Lagodigardacamping S.r.l. strikt verboden is als metatags en / of elk HTML-taalcommando die, zelfs als het niet de weergave of opmaak van een bepaald commando impliceert, in elk geval instructies geeft aan elektronische agenten of zoekmachines om - op een gemakkelijkere manier - een andere website te bereiken dan een van Lagodigardacamping S.r.l. .

4. Framing en koppeling

De gebruiker wordt er ook op gewezen dat sommige pagina's op de site ook handelsmerken, domeinnamen en bedrijfsnamen van derden kunnen bevatten die samenwerken met Lagodigardacamping S.r.l. en waaraan dezelfde bescherming van het onderscheidend vermogen wordt verleend ondertekent Lagodigardacamping S.r.l. in overeenstemming met de toepasselijke intellectuele eigendomswetten.

Het volgende is verboden:

 1. linken en framen waardoor een pagina van de site op een specifieke pagina van een andere site kan verschijnen en daarnaast zal de inhoud van de pagina verschijnen in een frame dat voor dit doel is gemaakt;
 2. een specifieke link die elke gebruiker naar een interne pagina van de site leidt zonder de startpagina te passeren, bekend als ("deeplinking") en elke automatische link ("inline-link") waarmee de gebruiker de automatische weergave in een specifieke ruimte van afbeeldingen die op de site beschikbaar zijn gesteld.

De schending van de bepalingen van dit artikel vormt een onwettig gedrag, ook met betrekking tot de oneerlijke concurrentiewetten die van kracht zijn op grond van het burgerlijk wetboek en aanvullende wetten:http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/codciv/codciv.htm

5. Hoe de site te gebruiken

Lagodigardacamping S.r.l. informeert dat de inhoud van de site niet, geheel of gedeeltelijk, kan worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geladen, verzonden of gedistribueerd, op welke manier of in welke vorm dan ook , zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lagodigardacamping S.r.l. .

Bovendien kan de inhoud van de site niet, geheel of gedeeltelijk, beschikbaar worden gesteld via communicatiemiddelen, dwz internet, videosystemen, radiogolven of enig ander instrument zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lagodigardacamping S.r.l. .

Bovendien kunnen de informatie en het materiaal op de site niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden om een ​​databasebron te creëren en kunnen ze niet (geheel of gedeeltelijk) worden opgeslagen in eerdere databases, waartoe u toegang hebt tot beide. voor de maker en voor derden.

In geen geval zal Lagodigardacamping S.r.l. aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook die direct of indirect wordt veroorzaakt door toegang tot de site, onmogelijkheid of onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen op basis van de verwachtingen en het gebruik van de informatie daarin vervat. Lagodigardacamping S.r.l. zet zich in om deze site up-to-date te houden, maar kan de volledigheid en nauwkeurigheid ervan niet garanderen

Lagodigardacamping S.r.l. is geautoriseerd om het gedeelte van deze site en juridische kennisgeving op elk moment te wijzigen.

6. Uitsluiting van garantie en beperking van aansprakelijkheid

Alle inhoud die op de site wordt gepubliceerd, wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt.

Lagodigardacamping S.r.l. biedt geen enkele garantie op de nauwkeurigheid en volledigheid en behoudt zich het recht voor om dergelijke informatie te wijzigen en te vernieuwen zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen.

Lagodigardacamping S.r.l. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele weglatingen en / of fouten in de gepubliceerde informatie en alle informatie die autonoom is ingevoegd door geautoriseerde gebruikers. Lagodigardacamping S.r.l. is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade, verlies of beschadiging van gegevens, gederfde winst of verlies van goodwill, zakelijke kansen of kansen door toegang tot de Site, of het gebruik ervan, of het onvermogen om de Site of de inhoud die erop is gepubliceerd te gebruiken en opnieuw toegang tot sites van derden die beschikbaar zijn via hyperlinks, of het gebruik ervan, of het onvermogen om dezelfde of de gepubliceerde inhoud te gebruiken.

Lagodigardacamping S.r.l. voert geen enkele vorm van controle uit voor gepubliceerde inhoud en kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor enige onwettige handelingen die via de site worden gepleegd. Lagodigardacamping S.r.l. verbindt zich er in elk geval toe om aanstootgevende inhoud onmiddellijk te verwijderen na kennisgeving door derden zonder formele kennisgeving, of in elk geval aldus verklaard door de gerechtelijke autoriteit.

Dit gedeelte van de site kan op elk moment worden gewijzigd. Gebruikers hebben het recht om de site regelmatig te bezoeken. Uw gebruik van de website is een gedraging die de onvoorwaardelijke aanvaarding van de bovenstaande bepalingen impliceert.

7. Downloaden en computervirus

De objecten, producten, programma's en routines op deze site om te downloaden, zoals technische documentatie, commerciële documentatie en software enz., Tenzij anders vermeld, zijn gratis en kosteloos verkrijgbaar onder de voorwaarden die door de eigenaar zijn vastgesteld.
Wat op deze website kan worden gedownload, kan worden beschermd door copyright, gebruiksrechten en / of kopie van de respectieve eigenaren; Daarom roept Lagodigardacamping S.r.l. op om de gebruiksvoorwaarden en rechten te verifiëren en is hij expliciet vrijgesteld van enige aansprakelijkheid.

Lagodigardacamping S.r.l. garandeert niet dat de site vrij is van fouten of virussen en meldt dat haar leveranciers en medewerkers niet aansprakelijk zijn voor de schade die de gebruiker lijdt als gevolg van deze destructieve elementen.

8. Toepasselijk recht en jurisdictie

Zonder enige beperking tot enige verschillende rechten waarop de gebruikers recht zouden moeten hebben volgens nationale en internationale regels en voorschriften, zullen de Algemene Voorwaarden onderworpen zijn aan en geïnterpreteerd worden volgens de Italiaanse wet (met uitzondering van de regels inzake wetsconflicten), inclusief elk geschil over het bestaan, de geldigheid, de effectiviteit van de Algemene Voorwaarden en van enige andere gerelateerde overeenkomst.

Mits al het bovenstaande, zal elk geschil dat kan ontstaan ​​in verband met de Algemene Voorwaarden en met enige gerelateerde overeenkomst, onder de exclusieve jurisdictie vallen van de Rechtbank van Turijn.

Op grond van de toepassing van de Italiaanse wetgeving zal in geval van interpretatieconflict tussen de Italiaanse versie en de Engelse, Franse, Duitse en Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden de Italiaanse versie prevaleren.

Deze website gebruikt cookies en cookies van derden om de gewenste services aan de gebruiker te kunnen bieden. Door deze melding te sluiten, door deze pagina te scrollen of door te klikken op enig element gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Info copyright en disclaimer Info cookies