_instagram _instagram arrow-back arrow-back arrow-down arrow-down arrow-left arrow-left arrow-map arrow-map arrow-right arrow-right arrow arrow back back check check close close download download facebook facebook fax fax fb fb filter filter google plus google plus home home instagram instagram invia invia language language lens lens mail mail map map marker marker orologio orologio plane plane play play plus plus sad sad site site star star tel tel tend tend train train tripadvisor tripadvisor tw tw twitter twitter whatsapp whatsapp wifi-a-pagamento wifi-a-pagamento world world youtube youtube

Privacy Policy di Lagodigardacamping S.r.l.

Deze website verzamelt enkele persoonlijke gegevens van zijn gebruikers.

SAMENVATTING VAN HET BELEID Het beleid van Riassunto della

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN WORDEN VERZAMELD EN VOOR HET GEBRUIK VAN DE VOLGENDE DIENSTEN: NEEM CONTACT OP MET DE GEBRUIKER
 1. Neem contact op met de gebruiker
  1. Contact per telefoon
   Persoonlijke gegevens: telefoonnummer

   Contactformulier en mailinglijst of nieuwsbrief
   Persoonlijke gegevens: naam, achternaam, e-mailadres , telefoonnummer en bedrijfsnaam
 2. Contactbeheer en het verzenden van berichten
  1. Mailchimp en Mailup
   Persoonlijke gegevens: e-mailadres
 3. Beheer van gebruikersdatabases
  1. HubSpot CRM
   Persoonlijke gegevens: e-mailadres, telefoonnummer en verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service
 4. Beheer van betalingen
  1. Het beheer van betalingen is toevertrouwd aan derden en daarom verzamelt Lagodigardacamping geen gegevens met betrekking tot betalingen of reserveringen (de persoonlijke gegevens van de gebruikers worden verzameld door een derde partij en worden verwerkt en opgeslagen door de individuele structuren die boekingen ontvangen. Voor meer informatie over het beheer van betalingen, moet de gebruiker het privacybeleid van de individuele structuur en van de betalingsdienstaanbieder raadplegen).
 5. Remarketing en gedragsgerichte targeting
  1. AdWords Remarketing en Facebook Remarketing
   Persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens
 6. Beheer van opslag en back-up
  1. Back-up op Google Drive en Dropbox
   Persoonlijke gegevens: verschillende gegevens in een tweede kwantumspecifiek privacybeleid
 7. Statistieken
  1. Google Analytics, Google Ads Conversion Tracking en Heap Analytics
   Persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens
CONTACTGEGEVENS
 1. Gegevensbeheerder
  Lagodigardacamping Srl
  Via XXV Aprile 50
  37014 - Castelnuovo del Garda (VR)
  Indirizzo email del Titolare: [email protected]

VOLLEDIG BELEID

 • Gegevensbeheerder
  Lagodigardacamping Srl
  Via XXV Aprile 50
  37014 - Castelnuovo del Garda (VR)
  Indirizzo email del Titolare: [email protected]
 • Types of Data Collected
  Among the personal data collected by this Website, either independently or through third parties, there are: cookies, usage data, telephone number, name, surname, company name and email address.

  Full details of each type of data collected are provided in the dedicated sections of this privacy policy or through specific information texts displayed before the data is collected. The personal data may be freely provided by the User or, in the case of usage data, collected automatically when using this website.

  Unless otherwise specified, all data required on this website is mandatory. If the User refuses to communicate it, it may be impossible for this website to provide the service. In cases where this website indicates some data as optional, Users are free to refrain from communicating such data, without this having any consequence on the availability of the service or on its operation. Users who have doubts about which data is mandatory are encouraged to contact the Owner. Any use of cookies - or other tracking tools - by this website or third-party owners used by this website, unless otherwise stated, is intended to provide the service requested by the User, in addition to the purposes described in this document and in the Cookie Policy, if available. The User assumes the responsibility of the personal data of third parties obtained, published or shared through this website and guarantees the right to communicate or disseminate it, freeing the Owner from any liability to third parties.
 • Methode en plaats van verwerking van de verzamelde gegevens
  Verwerkingsmethoden

  De gegevensbeheerder gebruikt passende veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van IT- en / of telematicatoepassingen, met organisatorische methoden en logica die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen in sommige gevallen andere partijen die betrokken zijn bij de organisatie van deze website toegang hebben tot de gegevens (administratieve, commerciële, marketing, juridische, systeembeheerders) of externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, postkoeriers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) en indien nodig ook Gegevensverwerkers die door de Eigenaar zijn aangesteld. De bijgewerkte lijst van gegevensverwerkers kan te allen tijde bij de gegevensbeheerder worden opgevraagd.

  Juridische basis van de verwerking

  De Eigenaar verwerkt persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruiker als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. De Gebruiker heeft toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; Opmerking: in sommige rechtsgebieden kan de gegevensbeheerder gemachtigd zijn om persoonlijke gegevens te verwerken zonder de toestemming van de gebruiker of een andere rechtsgrond die hieronder wordt gespecificeerd, zolang de gebruiker geen bezwaar heeft ("opt-out") tegen een dergelijke behandeling. Dit is echter niet van toepassing indien de verwerking van persoonsgegevens wordt gereguleerd door Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens;
  2. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met de gebruiker en / of de uitvoering van precontractuele maatregelen;
  3. Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar is onderworpen;
  4. De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitvoering van bevoegdheden die aan de verantwoordelijke openbare zijn toegekend;
  5. De verwerking is noodzakelijk voor het nastreven van het gerechtvaardigde belang van de gegevensbeheerder of derden.
  Het is in ieder geval altijd mogelijk om de Eigenaar te vragen om de concrete juridische basis van elke behandeling te verduidelijken en, in het bijzonder, om te specificeren of de behandeling gebaseerd is op de wet, voorzien in een contract of noodzakelijk is om een ​​contract uit te voeren.

  Plaats


  De gegevens worden verwerkt in de operationele kantoren van de gegevensbeheerder en op elke andere plaats waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden. Neem voor meer informatie contact op met de eigenaar. De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden overgedragen naar een ander land dan het land waarin de gebruiker zich bevindt. Voor meer informatie over de plaats van behandeling, kan de gebruiker de sectie over de details van de verwerking van persoonsgegevens raadplegen. De gebruiker heeft het recht om informatie te verkrijgen over de rechtsgrondslag van de doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie van internationaal publiekrecht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de veiligheidsmaatregelen. aangenomen door de gegevensbeheerder om de gegevens te beschermen. De gebruiker kan controleren of een van de hierboven beschreven overdrachten plaatsvindt door het gedeelte van dit document over de details over de verwerking van persoonlijke gegevens te bekijken, of informatie opvragen bij de gegevensbeheerder door contact met hem op te nemen via de gegevens die aan het begin zijn aangegeven.

  Bewaarperiode

  De gegevens worden verwerkt en opgeslagen gedurende de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
  Daarom:

  1. De persoonlijke gegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de eigenaar en de gebruiker, worden bewaard totdat de uitvoering van dit contract is voltooid.
  2. De persoonlijke gegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met het legitieme belang van de gegevensbeheerder, worden bewaard totdat aan een dergelijk belang is voldaan. De gebruiker kan meer informatie krijgen over het rechtmatige belang dat de eigenaar nastreeft in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de eigenaar.
  Wanneer de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, kan de Eigenaar de persoonlijke gegevens langer bewaren totdat deze toestemming wordt ingetrokken. Bovendien kan de Gegevensbeheerder verplicht zijn om de persoonlijke gegevens voor een langere periode te bewaren in overeenstemming met een wettelijke verplichting of op last van een autoriteit. Aan het einde van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens verwijderd. Daarom kunnen na het verstrijken van deze termijn het recht op toegang, annulering, rectificatie en het recht op overdraagbaarheid van de gegevens niet langer worden uitgeoefend.
 • Doeleinden van de verwerking van de verzamelde gegevens
  De gebruikersgegevens worden verzameld om de eigenaar in staat te stellen zijn diensten te verlenen, maar ook voor de volgende doeleinden: remarketing en gedragsgerichte targeting, opslaan en beheren van back-ups, contact opnemen met de gebruiker, statistieken, contactbeheer en het verzenden van promotionele berichten, en beheer van de gebruikersdatabase. Het beheer van betalingen is expliciet uitgesloten zoals gespecificeerd in het polisoverzicht. Om meer gedetailleerde informatie te verkrijgen over de doeleinden van de verwerking en over de persoonlijke gegevens die concreet relevant zijn voor elk doel, kan de Gebruiker de relevante secties van dit document raadplegen.
 • Details over de verwerking van persoonlijke gegevens
  Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met gebruikmaking van de volgende diensten:
  1. Neem contact op met de gebruiker

   Contact per telefoon (deze website)
   Gebruikers die hun telefoonnummer hebben opgegeven, kunnen worden gecontacteerd voor commerciële of promotionele doeleinden die aan deze website zijn gekoppeld, en om te voldoen aan ondersteuningsverzoeken. Verzamelde persoonsgegevens: telefoonnummer. Contactformulier (deze website) Door het contactformulier in te vullen met hun eigen gegevens, stemt de Gebruiker in met het gebruik ervan om te reageren op verzoeken om informatie, offertes of enige andere aard die wordt aangegeven in de formulierkop. Verzamelde persoonsgegevens: naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam.

   Mailinglijst of nieuwsbrief (deze website)
   Door te registreren op de mailinglijst of nieuwsbrief of door te boeken bij een camping of vakantiepark (altijd met alleen verwijzing naar persoonlijke gegevens en niet die met betrekking tot betaling), wordt het e-mailadres van de gebruiker automatisch ingevoegd in een lijst met contacten aan wie e-mailberichten met informatie, inclusief commerciële en promotionele informatie, met betrekking tot deze website kan worden verzonden. Het e-mailadres van de Gebruiker kan dus ook aan deze lijst worden toegevoegd als gevolg van registratie op deze website of na het doen van een aankoop- of reserveringsaanvraag. Verzamelde persoonlijke gegevens: naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam.
  2. Contactbeheer en verzending van berichten en nieuwsbrieven

   Met dit type dienst kan een database met e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contacten worden beheerd die worden gebruikt om met de gebruiker te communiceren. Deze diensten kunnen ook het verzamelen van gegevens mogelijk maken met betrekking tot de datum en tijd waarop de berichten door de gebruiker worden weergegeven, evenals de interactie van de gebruiker ermee, zoals informatie over klikken op de links in de berichten.
  3. Beheer van de gebruikersdatabase

   Met dit type service kan de eigenaar gebruikersprofielen samenstellen op basis van een e-mailadres, naam of andere informatie die de gebruiker aan deze website verstrekt, en de activiteiten van de gebruiker volgen via statistische functies. Deze persoonlijke gegevens kunnen ook worden gekruist. - gecontroleerd met openbaar beschikbare gebruikersinformatie (zoals profielen op sociale netwerken) en gebruikt om privéprofielen op te bouwen die de eigenaar kan bekijken en gebruiken om deze website te verbeteren. Sommige van deze services kunnen ook het geplande verzenden van berichten naar de gebruiker mogelijk maken, zoals e-mails op basis van specifieke acties die op deze website worden uitgevoerd.
  4. Beheer van betalingen

   Deze site verwerkt geen betalingen aangezien dit de verantwoordelijkheid is van een derde partij. De gegevens die voor de betaling worden gebruikt, worden rechtstreeks door de beheerder van de aangevraagde betalingsdienst verkregen, zonder op enigerlei wijze door deze website te worden verwerkt.
  5. Remarketing en gedragsgerichte targeting

   Met dit type service kunnen deze website en zijn partners communiceren, optimaliseren en advertenties aanbieden op basis van het eerdere gebruik van deze website door de gebruiker. Deze activiteit wordt uitgevoerd door gebruiksgegevens en het gebruik van cookies bij te houden, informatie die wordt overgedragen aan de partners waarmee de remarketing- en gedragsgerichte activiteit is verbonden. Naast de mogelijkheid om zich af te melden die wordt aangeboden door de volgende services, kan de gebruiker ervoor kiezen om geen cookies meer te ontvangen met betrekking tot een derde service, door naar de Afmeldingspagina voor Network Advertising Initiative .

   AdWords-remarketing
   AdWords-remarketing is een remarketing- en gedragsgerichte dienst van Google Inc. die de activiteit van deze website koppelt aan het advertentienetwerk van AdWords en de Doubleclick-cookie. Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens. Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacybeleid - Opt-out; Ierland - Privacybeleid.

   Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)
   Facebook Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. die de activiteit hiervan koppelt. website met het Facebook-advertentienetwerk. Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens. Verwerkingslocatie: VS - Privacybeleid - Opt-out.
  6. Beheer van opslag en back-up

   Met dit type service kunnen back-ups van deze website worden opgeslagen en beheerd op externe servers of servers van derden die worden beheerd door de serviceprovider. Deze back-ups kunnen zowel de broncode als de inhoud ervan bevatten, evenals de gegevens die aan deze website worden verstrekt door de gebruiker.

   Back-up op Google Drive (Google Inc.) en Dropbox
   Google Drive is een back-upbeheer- en back-upservice die wordt aangeboden door Google Inc. Dropbox is een bestandshostingservice die wordt beheerd door het Amerikaanse bedrijf Dropbox Inc., dat cloudopslag, automatische bestandssynchronisatie, persoonlijke cloud en clientsoftware biedt. Verzamelde persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd door het privacybeleid van de dienst. Verwerkingslocatie: VS - Privacybeleid.
  7. Statistics

   The services contained in this section allow the Data Controller to monitor and analyse traffic data and are used to keep track of User behaviour.

   Google Analytics
   Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. ("Google"). Google uses the personal data collected for the purpose of tracking and examining the use of this website, compiling reports and sharing them with other services developed by Google. Google may use Personal Data to contextualise and personalise the ads of its own advertising network. Personal data collected: cookies and usage data. Place of processing: United States - Privacy policy - Opt-out; Ireland - Privacy Policy

   Google Ads conversion tracking
   Conversion tracking of Google Ads is a statistics service provided by Google LLC or by Google Ireland Limited, depending on the location in which this website is used, which links data from the Google Ads network with actions performed within this website. Personal data collected: cookies and usage data. Place of processing: United States - privacy policy; Ireland - Privacy policy. Subject adherent to the Privacy Shield.

   Heap Analytics (Heap Inc.) Heap Analytics is an analytics service provided by Heap Inc. Personal data collected: cookies and usage data. Place of processing: USA - Privacy policy.
 • Gebruikersrechten
  Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt. In het bijzonder heeft de gebruiker het recht om:

  1. toestemming op elk moment intrekken. De gebruiker kan de toestemming voor de verwerking van zijn eerder verstrekte persoonlijke gegevens intrekken.
  2. bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens wanneer dit plaatsvindt op een andere rechtsgrond dan toestemming. Verdere details over het oppositierecht worden in het onderstaande gedeelte vermeld.
  3. toegang hebben tot hun eigen gegevens. De gebruiker heeft het recht om informatie te verkrijgen over de gegevens die door de eigenaar zijn verwerkt, over bepaalde aspecten van de verwerking en om een ​​kopie van de verwerkte gegevens te ontvangen.
  4. controleren en om rectificatie vragen. De gebruiker kan de juistheid van zijn gegevens verifiëren en verzoeken om deze bij te werken of te corrigeren.
  5. de beperking van de behandeling. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de gebruiker verzoeken om de verwerking van zijn gegevens te beperken. In dat geval zal de Eigenaar de gegevens niet voor een ander doel verwerken dan voor opslag.
  6. de annulering of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de gebruiker verzoeken om verwijdering van zijn gegevens door de eigenaar.
  7. uw gegevens ontvangen of laten overdragen aan een andere eigenaar. De gebruiker heeft het recht om zijn gegevens te ontvangen in een gestructureerd formaat, algemeen gebruikt en leesbaar door een automatisch apparaat en, waar technisch mogelijk, om de overdracht ervan te verkrijgen zonder obstakels voor een andere eigenaar. Deze bepaling is van toepassing wanneer de gegevens worden verwerkt door geautomatiseerde tools en de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker, op een contract waarbij de gebruiker partij is of op contractuele maatregelen die daarmee verband houden.
  8. een klacht indienen. De gebruiker kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens of bij de rechtbank optreden.
  9. Details over het recht om bezwaar te maken
   Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, bij de uitoefening van openbaar gezag waarin de gegevensbeheerder is geïnvesteerd of om een ​​gerechtvaardigd belang van de gegevensbeheerder na te streven Gebruikers hebben het recht om zich te verzetten tegen de verwerking om redenen die verband houden met hun specifieke situatie. Gebruikers worden eraan herinnerd dat als hun gegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, ze bezwaar kunnen maken tegen de verwerking zonder opgaaf van reden. Om erachter te komen of de gegevensbeheerder gegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, kunnen gebruikers de respectieve secties van dit document raadplegen.

   Rechten uitoefenen
   Gebruikersrechten uitoefenen Gebruikers kunnen een verzoek richten aan de contactgegevens van de Eigenaar die in dit document worden vermeld. Verzoeken worden kosteloos ingediend en zo snel mogelijk, in ieder geval binnen een maand, door de verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt.
 • Cookie beleid
  Deze website maakt gebruik van cookies. Om meer te weten te komen en de gedetailleerde informatie te bekijken, kan de Gebruiker het Cookiebeleid raadplegen.
 • Further information on treatment
  Verdediging voor de rechtbank
  De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen door de eigenaar worden gebruikt voor de rechtbank of in de voorbereidende stadia voor de uiteindelijke oprichting ervan voor de verdediging tegen misbruik bij het gebruik van deze website of de daarmee verbonden diensten door de gebruiker. De Gebruiker verklaart zich bewust te zijn dat de Eigenaar mogelijk verplicht kan zijn om de gegevens openbaar te maken in opdracht van de openbare autoriteiten.

  Specifieke informatie
  Op verzoek van de Gebruiker, bovendien naast de informatie in dit privacybeleid, kan deze website de gebruiker aanvullende en contextuele informatie bieden over specifieke diensten of het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.

  Systeemlogboek en onderhoud
  < / b> Voor behoeften met betrekking tot bediening en onderhoud kunnen deze website en alle services van derden die het gebruikt, systeemlogboeken verzamelen, dit zijn bestanden die de interacties registreren en die ook persoonlijke gegevens kunnen bevatten, zoals het IP-adres van de gebruiker.

  Informatie die niet in dit beleid staat
  Verdere informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kan op elk moment worden opgevraagd bij de gegevensbeheerder met behulp van de verstrekte contactgegevens.
  < strong>
  Reactie op " Do Not Track " -verzoeken
Deze website gebruikt cookies en cookies van derden om de gewenste services aan de gebruiker te kunnen bieden. Door deze melding te sluiten, door deze pagina te scrollen of door te klikken op enig element gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Info copyright en disclaimer Info cookies