_instagram _instagram arrow-back arrow-back arrow-down arrow-down arrow-left arrow-left arrow-map arrow-map arrow-right arrow-right arrow arrow back back check check close close download download facebook facebook fax fax fb fb filter filter google plus google plus home home instagram instagram invia invia language language lens lens mail mail map map marker marker orologio orologio plane plane play play plus plus sad sad site site star star tel tel tend tend train train tripadvisor tripadvisor tw tw twitter twitter whatsapp whatsapp wifi-a-pagamento wifi-a-pagamento world world youtube youtube

Voorwaarden voor reclame en marketing

Op de website www.lagodigardacamping.com

 1. Dit reglement reguleert de reclameverspreiding van advertentieberichten, informatie, teksten, afbeeldingen en foto’s (hierna: de Reclameverspreiding) op genoemde internetsite, eigendom van de vennootschap Lagodigardacamping S.r.l..
 2. Het doel van de verspreiding van informatie door middel van de website is het bevorderen en ontwikkelen van de kennisneming van onze dochterondernemingen en van het merengebied om het toerisme en verblijf aldaar uit te breiden.
 3. De Reclameverspreiding gebeurt zowel op de “homepage” als op de onderliggende pagina’s van de betrokken site en vindt plaats met de modaliteit/plaats/frequentie naar vrije keuze van de vennootschap of volgens overeenkomsten die afzonderlijk met de Adverteerders zijn overeengekomen.
 4. Het verzoek om Reclameverspreiding, of het vrijgeven van de uitdrukkelijke toestemming daarvan, is onderworpen aan de verplichting:
  1. over alle copyrightrechten die hiermee verband houden te beschikken;
  2. dat de inhoud ervan rechtmatig is en alle wettelijke- en regelgevende normen ten aanzien van reclame worden gerespecteerd;
  3. dat de inhoud ervan de rechten van derden niet schendt;
  4. de vennootschap Lagodigardacamping S.r.l. vrij te houden van, of vrij te stellen van alle vorderingen tot vergoeding, van wie dan ook, die voortvloeien uit het mandaat van Reclameverspreiding;
  5. al het nodige in werk te stellen om de vennootschap Lagodigardacamping S.r.l. van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke acties en/of vorderingen te ontheffen die ten aanzien van laatstgenoemde worden ondernomen en die rechtstreeks verband houden met de Reclameverspreiding;
  6. toestemming te verlenen aangaande de verwerking van de persoonsgegevens met inachtneming van de normen inzake privacy voor de doeleinden die betrekking hebben op het beheer van onderhevige verhouding en elke vervulling die daaraan verbonden is.
Deze website gebruikt cookies en cookies van derden om de gewenste services aan de gebruiker te kunnen bieden. Door deze melding te sluiten, door deze pagina te scrollen of door te klikken op enig element gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Info copyright en disclaimer Info cookies