Statistiche web
Logo Lago di Garda Camping
Logo Lago di Garda Camping
NL
Gardameer Camping |
Hulpbronnen en voorschriften |
Regels voor de verspreiding van reclame

Middelen en Regelgeving

Lago di Garda Camping

Hulpbronnen en voorschriften
Middelen en RegelgevingLago di Garda Camping
Terugkomen

Voorwaarden voor reclame en marketing

Op de website www.lagodigardacamping.com
1

Dit reglement reguleert de reclameverspreiding van advertentieberichten, informatie, teksten, afbeeldingen en foto’s (hierna: de Reclameverspreiding) op genoemde internetsite, eigendom van de vennootschap Lagodigardacamping S.r.l.

2

Het doel van de verspreiding van informatie door middel van de website is het bevorderen en ontwikkelen van de kennisneming van onze dochterondernemingen en van het merengebied om het toerisme en verblijf aldaar uit te breiden

3

De Reclameverspreiding gebeurt zowel op de “homepage” als op de onderliggende pagina’s van de betrokken site en vindt plaats met de modaliteit/plaats/frequentie naar vrije keuze van de vennootschap of volgens overeenkomsten die afzonderlijk met de Adverteerders zijn overeengekomen

4

Het verzoek om Reclameverspreiding, of het vrijgeven van de uitdrukkelijke toestemming daarvan, is onderworpen aan de verplichting:

a)

over alle copyrightrechten die hiermee verband houden te beschikken

b)

dat de inhoud ervan rechtmatig is en alle wettelijke- en regelgevende normen ten aanzien van reclame worden gerespecteerd

c)

dat de inhoud ervan de rechten van derden niet schendt

d)

de vennootschap Lagodigardacamping S.r.l. vrij te houden van, of vrij te stellen van alle vorderingen tot vergoeding, van wie dan ook, die voortvloeien uit het mandaat van Reclameverspreiding

e)

al het nodige in werk te stellen om de vennootschap Lagodigardacamping S.r.l. van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke acties en/of vorderingen te ontheffen die ten aanzien van laatstgenoemde worden ondernomen en die rechtstreeks verband houden met de Reclameverspreiding

f)

toestemming te verlenen aangaande de verwerking van de persoonsgegevens met inachtneming van de normen inzake privacy voor de doeleinden die betrekking hebben op het beheer van onderhevige verhouding en elke vervulling die daaraan verbonden is

Just Lake a Dream!
Logo Lago di Garda Camping
Just Lake a Dream!
Gardameer Camping

Hoe werkt het?

Wie we zijn

Middelen en regelgeving

Onze partners

Media Kit

Abonneer je op de
onze nieuwsbrief
Probeer ons reisprikbord!Bewaar je favorieten en raadpleeg ze wanneer je wilt.
Abonneer je op de
onze nieuwsbrief
Probeer ons reisprikbord!Bewaar je favorieten en raadpleeg ze wanneer je wilt.
© 2024 LagodiGardaCamping S.r.l - 

Cookie

 - 

Privacy

 - Cap. sociale 20.000 - REA VR: 389497
Nederlands (NL)
© 2024 LagodiGardaCamping S.r.l - 

Cookie

 - 

Privacy

 - Cap. sociale 20.000 - REA VR: 389497
Nederlands (NL)